แบบเสริมเหล็กกันสาดป้อมยาม

แบบเสริมเหล็กกันสาดป้อมยาม