กันสาดพับเก็บได้ ติดในราชพิธี วัดพระรามเก้า

กันสาดแบบประหยัด