กันสาดทรงยุโรป แบบพัด Canopy Type A

กันสาดทรงยุโรป แบบพัด Canopy Type A