กันสาดพับเก็บได้

กันสาดพับเก็บได้ เปลี่ยนผ้ากันสาด