กันสาดพับเก็บได้

กันสาดพับเก็บได้ รังสิต ปทุมธานี