กันสาดแขนตรงพับเก็บได้ กันสาดแขนค้ำ รุ่นRobust

กันสาดแขนตรงพับเก็บได้ กันสาดผ้าใบแขนตรงพับเก็บได้ หรือ กันสาดแขนค้ำ รุ่น Robust ประโยชน์ของ กันสาดแขนตรง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบังแดด บังฝน และ สามารถนำมาปกป้องการโดนแดดเลียสีบ้าน หรือ ป้องกันจากการโดนฝนสาดอาคารได้ และ โดยส่วนใหญ่แล้ว ลูกค้าจะทำมาปิดช่องหน้าต่าง