มอเตอร์กันสาด และส่วนประกอบมอเตอร์ Motor and Accessories

มอเตอร์กันสาด มอเตอร์กันสาด แต่ละยี่ห้อ ทางบริษัทเรามีมอเตอร์ให้เลือกทั้งหมด 2 ยี่ห้อ Somfy Motor มอเตอร์ยี่ห้อ SOMFY SSS Motor มอเตอร์ผลิตภายใต้แบรนด์ สาดส่องแสง มอเตอร์กันสาดยี่ห้อ SOMFY รูปแบบของมอเตอร์นั้นจะเป็นลักษณะ Tubular Motor สอดอยู่ภายในท่อม้วนผ้าของตัวกันสาด